English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/103587
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Valoració ecològica de les repoblacions en terrasses al Pallars

AuthorsBaulies, Xavier; Romo, Àngel
Issue Date1988
PublisherCentre d'Estudis del Pallars
CitationCollegats 2 :71-77 (1988)
Abstract[CAT]En els darrers anys s'han dut a terme en diferents punts de les serralades pallareses repoblacions forestals en terrasses. La viabilitat d'aquestes repoblacions a la vista dels resultats obtinguts creiem que és qüestionablé Aquest tipus d'activitat forestal es practica regularment per tal de disminuir costos i abastar grans superfícies de repoblació pero, provoca d'entrada una drástica modificació de les formacions vegetals i dels ecosistemes, de la qual se'n desconeixen les conseqüencies pel fet que no han estat estudiades amb prou detall. Sense intenció d'ésser taxatius creiem necessari fer unes reflexions al voltant de reforestacions concretes al Pallars que no han estat prou adequades, com així ho proven els resultats que se n'han derivat.
Description7 p.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/103587
ISSN1133-0295
Appears in Collections:(IBB) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
valoracio_ecologica_repoblacions_terrasses_pallars_romo1988.pdf2,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.