English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/101901
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l’Edat Mitjana (546-1460) [Reseña bibliográfica]

AuthorsMorelló Baget, Jordi
Issue Date2012
PublisherCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitationAnuario de estudios medievales (42/1) : 394-396 (2012)
AbstractAquest llibre és una edició en català de la tesi doctoral que l’autora defensà a la Facultat de Dret Canònic de la Universitat Pontifícia de Salamanca, sota la direcció d’Antonio García y García, professor emèrit en aquesta mateixa universitat. Es tracta d’un estudi monogràfi c sobre els dotze concilis de la Tarraconense celebrats a Lleida entre els segles VI i XV: el primer data de l’any 546, i és el quart d’una llarga sèrie d’assemblees conciliars, el punt d’arrencada de les quals es troba en aquest mateix segle. La resta ja són d’època pròpiament medieval: 1155 –poc després de la conquesta de la Lleida andalusina–, 1173, 1190, 1229 –en aplicació de les reformes introduïdes al Concili Lateranense IV (1215)–, 1237, 1246, 1257, 1293, 1294, 1418 i 1460. Així doncs, a banda de l’esmentat concili visigòtic, n’hi ha tres del segle XII, sis del XIII i dos del XV.
DescriptionReseña crítica de: Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ, Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l’Edat Mitjana (546-1460), Barcelona, Fundació Noguera, 2009, 338 pp. (Estudis; 52). ISBN 978-84-9779-843-3.
Publisher version (URL)http://dx.doi.org/10.3989/aem.2012.v42.i1
URIhttp://hdl.handle.net/10261/101901
DOI10.3989/aem.2012.v42.i1
ISSN0066-5061
E-ISSN1988-5061
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morello-2012-Reseña...Els concilis ilerdens.......pdf113,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.