English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/81180
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Clonatge, caracterització i anàlisi filogenètica del Kiss1 receptor (Kiss1r) en el llenguado senegalès (Solea senegalensis).

AuthorsMechaly, Alejandro S. ; Viñas, Jordi ; Piferrer, Francesc
Issue DateFeb-2008
CitationI Simposi d’Aqüicultura de Catalunya (2008)
AbstractEl descobriment del neurotransmissor kisspeptina (Kiss1), del seu receptor (Kiss1r) i la seva relació en el control de la pubertat en vertebrats és un dels avanços més importats dels últims anys en reproducció. El complex Kiss1/Kiss1r actua directament a l'hipotàlem provocant l’alliberació de les GnRHs, les quals inicien la secreció dels esteroides sexuals a les gònades per finalment incitar la maduració gonadal i la pubertat. Aquests dos gens estan ben estudiats en mamífers, però en peixos existeix molt poca informació. Així, no hi ha cap seqüència del gen Kiss1 publicada per cap espècie. Pel que fa al Kiss1r, estan disponibles fins a cinc seqüències: peix zebra (Danio rerio), cobia (Rachycentron canadum), corball (Micropogonias undulatus), llissa gris (Mugil cephalus) i tilapia (Oreochromis niloticus). En aquest estudi presentem la seqüència del gen Kiss1r del llenguado senegalès. Aquest gen conté 1137 bp que codifiquen un pèptid de 378 aminoàcids. El cribratge de les bases de dades genòmiques ha permès la identificació de gens Kiss1r en altres teleostis: el tetraodon (Tetraodon nigroviridis), fugu (Takifugu rubripes) i l’espinós (Gasterosteus aculeatus). D'altra banda, l’anàlisi d'expressió gènica va mostrar que en cervell els nivells de mRNA no van ser diferents entre mascles i femelles púbers i madurs. En canvi, en gònades els nivells més baixos d'expressió van ser observats en individus madurs. El clonatge d’una nova seqüència del Kiss1r ha de contribuir a un millor coneixement dels mecanismes de control de la pubertat en el llenguado senegalès i, en un àmbit més general, a l’àrea de l’endocrinologia reproductiva
DescriptionI Simposi d’Aqüicultura de Catalunya. Investigació, desenvolupament i transferència en aqüicultura des de Catalunya a Europa, 6-8 de febrer de 2008, Barcelona
URIhttp://hdl.handle.net/10261/81180
Appears in Collections:(ICM) Comunicaciones congresos
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.