English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/80622
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Interaccions genotip-ambient (temperatura i dieta) sobre el creixement i la diferenciació sexual del llobarro

AuthorsDíaz, Noelia ; Joly, Sílvia ; Ribas, Laia ; Blázquez, Mercedes ; Piferrer, Francesc
Issue DateOct-2009
CitationII Congrés d’Aqüicultura Mediterrània - II Simposi d’Aqüicultura de Catalunya - XV Jornades Tècniques de l’Expo-Ràpita - Comunicacions: 12 (2009)
AbstractEn animals ectotèrms la temperatura condiciona fortament el metabolisme. La temperatura és també el principal factor capaç de modificar les proporcions de sexes als peixos. A moltes espècies, increments de temperatura durant fases crítiques del desenvolupament porten a un major creixement de les larves, però afavoreixen la diferenciació sexual cap a mascles. Aquests creixen menys i maduren abans, cosa que comporta un greu inconvenient pels productors. Per contra, temperatures inicials baixes permeten la obtenció de més femelles, però poden retardar irreversiblement el creixement si no s’apliquen amb cura i s’explota la seva capacitat de creixement compensatori. Recentment, hem desenvolupat un règim tèrmic basat en l’aplicació de temperatures baixes al cultiu de llobarro que permet l’obtenció del màxim nombre de femelles possibles sense comprometre el creixement. Curiosament, a l’inici de la diferenciació sexual els animals més grans són femelles. Actualment, estem emprant dissenys experimentals en els que: 1) estudiem l’efecte de diferents taxes de creixement aplicades a diferents moments del desenvolupament per saber el seu efecte sobre la proporció de sexes i determinar fins on arriba la capacitat de creixement compensatori, 2) mitjançant l’ús de diferents règims de temperatura i nutrició combinats amb teràpia hormonal facultativaaconseguim desacoblar els efectes dels diferents factors. Això permetrà saber si el creixement condiciona la diferenciació sexual, o viceversa; o si, pel contrari, no existeix cap causa-efecte entre ambdós estant simplement correlacionats, i 3) esbrinem si l’efecte masculinitzant de l'alta temperatura inicial es pot negar amb l’administració posterior d’estradiol per caracteritzar millor l’efecte epigenètic de la temperatura
DescriptionII Congrés d’Aqüicultura Mediterrània - II Simposi d’Aqüicultura de Catalunya - XV Jornades Tècniques de l’Expo-Ràpita. 15-17 d’octubre de 2009, Sant Carles de la Ràpita
URIhttp://hdl.handle.net/10261/80622
Appears in Collections:(ICM) Comunicaciones congresos
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.