English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/79363
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCamp, Jordi-
dc.contributor.authorGarcés, Esther-
dc.contributor.authorVila, Magda-
dc.contributor.authorFlo Arcas, Eva-
dc.date.accessioned2013-07-10T12:11:14Z-
dc.date.available2013-07-10T12:11:14Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationHistòria Natural dels Països Catalans : Atlas dels Ecosistemas dels Països Catalans: 124-125 (2013)es_ES
dc.identifier.isbn978-844122255-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/79363-
dc.descriptionEls ecosistemas marins / Els ambients pelàgics. -- 2 páginas, 6 figuras, 4 fotografías.es_ES
dc.description.abstractLes aigües litorals són una zona de transició entre el continent i l’oceà; s’estenen des de la línia de costa, directament infl uïda per les característiques i l’ús de la terra adjacent, fi ns a un punt mar endins on els efectes de les aportacions continentals no són detectables. L’amplada d’aquesta zona de transició varia segons la importància de les conques fl uvials que hi desemboquen: és més ampla davant de les conques fl uvials grans i més estreta allà on els rius que hi arriben són menys importants; així, com més cabal té un riu, més ampla és la zona litoral en l’àrea on desemboca. En general, a les aigües litorals hi ha una entrada d’aigua dolça costant, provinent de rius i rieres, aigües subterrànies i d’escorrentia. L’arribada d’aquesta aigua fa que baixi la salinitat i augmenti la terbolesa i la disponibilitat de nutrients. D’altra banda, les característiques de les aigües litorals estan condicionades per la densitat de població humana a la costa i pels usos del territori.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.publisherEnciclopèdia Catalanaes_ES
dc.rightsclosedAccesses_ES
dc.titleLes aigües litoralses_ES
dc.typecapítulo de libroes_ES
dc.description.peerreviewedPeer reviewedes_ES
Appears in Collections:(ICM) Libros y partes de libros
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show simple item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.