English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/7181
Title: Testemuñas heráldicas e documentais dun fidalgo lucense: Gaspar López de Vaamonde
Authors: Otero Piñeyro Maseda, Pablo S.; García González-Ledo, Xosé Antón
Keywords: Fidalguía
Gentlemanliness
Paleografía
Paleography
Xenealoxía
Genealogy
Heráldica
Heraldry
Epigrafía funeraria
Funerary epigraphy
Idade Moderna
Modern age
Vida cotián
Daily life
Casas fidalgas
Nobleman housing
pousas
Pazos
Palaces
Issue Date: 2006
Publisher: CSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Citation: Cuadernos de Estudios Gallegos, LIII N.º 119, enero-diciembre (2006), pp.
Abstract: [EN] The family tree of Gaspar López de Vaamonde, a nobleman from the Terra Cha region of Lugo, is studied. Special attention is paid to his rural housing and their heraldic signs together with the nobleman himself and his succession line. All is complemented with the corresponding illustrations. A contribution to a more accurate overview of what was our common historic and artistic past is made thanks to the precise knowledge of the local elite in every time and place.
[GAL] Estúdase a liña xenealóxica de Gaspar López de Vaamonde, fidalgo da comarca da «Terra Cha» lucense, prestando especial atención a súas vivendas rurais e manifestacións heráldicas, del mesmo e da súa liña sucesoria, comprementado todo elo coas correspondentes ilustracións. Co coñecemento preciso das elites locais de cada intre e logar, contribúiese a ter unha visión máis exacta do que foi o noso pasado común histórico e artístico.
URI: http://hdl.handle.net/10261/7181
ISSN: 0210-847X
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESTEMUÑAS HERÁLDICAS E DOCUMENTAIS.pdf6,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.