DSpace

Digital.CSIC > Humanidades y Ciencias Sociales > Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) > (IEGPS) Artículos >

Open Access item Testemuñas heráldicas e documentais dun fidalgo lucense: Gaspar López de Vaamonde

Authors:Otero Piñeyro Maseda, Pablo S.
García González-Ledo, Xosé Antón
Keywords:Fidalguía, Gentlemanliness, Paleografía, Paleography, Xenealoxía, Genealogy, Heráldica, Heraldry, Epigrafía funeraria, Funerary epigraphy, Idade Moderna, Modern age, Vida cotián, Daily life, Casas fidalgas, Nobleman housing, pousas, Pazos, Palaces
Issue Date:2006
Publisher:CSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Citation:Cuadernos de Estudios Gallegos, LIII N.º 119, enero-diciembre (2006), pp.
Abstract:[EN] The family tree of Gaspar López de Vaamonde, a nobleman from the Terra Cha region of Lugo, is studied. Special attention is paid to his rural housing and their heraldic signs together with the nobleman himself and his succession line. All is complemented with the corresponding illustrations. A contribution to a more accurate overview of what was our common historic and artistic past is made thanks to the precise knowledge of the local elite in every time and place.
[GAL] Estúdase a liña xenealóxica de Gaspar López de Vaamonde, fidalgo da comarca da «Terra Cha» lucense, prestando especial atención a súas vivendas rurais e manifestacións heráldicas, del mesmo e da súa liña sucesoria, comprementado todo elo coas correspondentes ilustracións. Co coñecemento preciso das elites locais de cada intre e logar, contribúiese a ter unha visión máis exacta do que foi o noso pasado común histórico e artístico.
URI:http://hdl.handle.net/10261/7181
ISSN:0210-847X
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.