English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/61709
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPlaza-Navas, Miquel Àngel-
dc.contributor.authorPonsati Obiols, Agnès-
dc.contributor.authorBernal, Isabel-
dc.contributor.authorBaquero Arribas, Mercedes-
dc.date.accessioned2012-12-03T10:53:58Z-
dc.date.available2012-12-03T10:53:58Z-
dc.date.issued2012-11-
dc.identifier.citationITEM. Revista de biblioteconomia i documentaciò 56: 14-32 (2012)es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/61709-
dc.description19 páginas. Adjunto postprint en español.es_ES
dc.description.abstract[CAT]Les polítiques de R+D+i han esdevingut fonamentals per al desenvolupament de la societat actual. Quin és el paper que ju¬guen les biblioteques dels organismes dedicats a la recerca? Cada vegada és més necessari avaluar el retorn de la inversió realitzada en aquestes polítiques, i les biblioteques no s’escapen d’aquesta necessitat. S’ofereixen una sèrie de reflexions per tal de donar resposta a aquesta qüestió, i es plantegen algunes idees sobre el que el present i el futur proper implicaran per a aquest tipus de biblioteques dins un entorn i una època en què es requereix una capacitat d’adaptació i de canvi molt més ràpids.es_ES
dc.description.abstract[ES]Las políticas de I+D+i se han convertido en fundamentales para el desarrollo de la sociedad actual. ¿Cuál es el papel que juegan las bibliotecas en los organismos dedicados a la investigación? Cada vez se hace más necesario evaluar el retorno de la inversión realizada, y las bibliotecas no escapan a esta necesidad. Se ofrecen una serie de reflexiones que intentan dar respuesta a esa pregunta y se plantean algunas ideas sobre lo que el presente y el futuro cercano implicarán para este tipo de bibliotecas en un entorno y una época en que se requiere una capacidad de adaptación y de cambio mucho más rápidos.es_ES
dc.description.abstract[EN]R&D&I policies are essential pillars in our society. What importance do libraries hold in research institutions? Evaluation is a necessity in day-to-day work, and libraries do not escape from this requirement. This article provides some thoughts in an attempt to answer this question. In addition, a number of suggestions are put forward as to what the present day and the near future may bring to research libraries, particularly in a time and context that calls for, more than ever, a greater capacity to adapt and change.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.publisherCol.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunyaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectBiblioteques de recercaes_ES
dc.subjectBiblioteques cientifiqueses_ES
dc.subjectBiblioteques especialitzadeses_ES
dc.subjectR+D+ies_ES
dc.subjectCooperació bibliotècariaes_ES
dc.subjectAccés obertes_ES
dc.subjectBibliotecas de investigaciónes_ES
dc.subjectBibliotecas científicases_ES
dc.subjectBibliotecas especializadases_ES
dc.subjectCooperación bibliotecariaes_ES
dc.subjectAcceso abiertoes_ES
dc.subjectI+D+ies_ES
dc.subjectResearch librarieses_ES
dc.subjectScientific librarieses_ES
dc.subjectSpecial librarieses_ES
dc.subjectR&D&Ies_ES
dc.subjectLibrarian cooperationes_ES
dc.subjectOpen Accesses_ES
dc.subjectEmbedded librarieses_ES
dc.titleLa biblioteca de recerca i la seva aportació al desenvolupament de l’activitat I+D+ies_ES
dc.title.alternativeLa biblioteca de investigación y su aportación al desarrollo de la actividad I+D+i-
dc.typeartículoes_ES
dc.description.peerreviewedPeer reviewedes_ES
dc.relation.publisherversionhttp://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/261354/357224es_ES
Appears in Collections:(URICI) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_dossier_ITEM56.pdf501,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Postprint_espanol_ITEM56.pdf113,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.