DSpace

Digital.CSIC > Servicios Centrales CSIC > Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) > (URICI) Artículos >

Open Access item La biblioteca de recerca i la seva aportació al desenvolupament de l’activitat I+D+i

Other Titles:La biblioteca de investigación y su aportación al desarrollo de la actividad I+D+i
Authors:Plaza-Navas, Miquel Àngel
Ponsati Obiols, Agnès
Bernal, Isabel
Baquero Arribas, Mercedes
Keywords:Biblioteques de recerca, Biblioteques cientifiques, Biblioteques especialitzades, R+D+i, Cooperació bibliotècaria, Accés obert, Bibliotecas de investigación, Bibliotecas científicas, Bibliotecas especializadas, Cooperación bibliotecaria, Acceso abierto, I+D+i, Research libraries, Scientific libraries, Special libraries, R&D&I, Librarian cooperation, Open Access, Embedded libraries
Issue Date:Nov-2012
Publisher:Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Citation:ITEM. Revista de biblioteconomia i documentaciò 56: 14-32 (2012)
Abstract:[CAT]Les polítiques de R+D+i han esdevingut fonamentals per al desenvolupament de la societat actual. Quin és el paper que ju¬guen les biblioteques dels organismes dedicats a la recerca? Cada vegada és més necessari avaluar el retorn de la inversió realitzada en aquestes polítiques, i les biblioteques no s’escapen d’aquesta necessitat. S’ofereixen una sèrie de reflexions per tal de donar resposta a aquesta qüestió, i es plantegen algunes idees sobre el que el present i el futur proper implicaran per a aquest tipus de biblioteques dins un entorn i una època en què es requereix una capacitat d’adaptació i de canvi molt més ràpids.
[ES]Las políticas de I+D+i se han convertido en fundamentales para el desarrollo de la sociedad actual. ¿Cuál es el papel que juegan las bibliotecas en los organismos dedicados a la investigación? Cada vez se hace más necesario evaluar el retorno de la inversión realizada, y las bibliotecas no escapan a esta necesidad. Se ofrecen una serie de reflexiones que intentan dar respuesta a esa pregunta y se plantean algunas ideas sobre lo que el presente y el futuro cercano implicarán para este tipo de bibliotecas en un entorno y una época en que se requiere una capacidad de adaptación y de cambio mucho más rápidos.
[EN]R&D&I policies are essential pillars in our society. What importance do libraries hold in research institutions? Evaluation is a necessity in day-to-day work, and libraries do not escape from this requirement. This article provides some thoughts in an attempt to answer this question. In addition, a number of suggestions are put forward as to what the present day and the near future may bring to research libraries, particularly in a time and context that calls for, more than ever, a greater capacity to adapt and change.
Description:19 páginas. Adjunto postprint en español.
Publisher version (URL):http://www.cobdc.org/publica/item/item56.html
URI:http://hdl.handle.net/10261/61709
Appears in Collections:(URICI) Artículos

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.