DSpace

Digital.CSIC > Humanidades y Ciencias Sociales > Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) > (INCIPIT) Libros y partes de libros >

Open Access item Pasado e futuro de Castrolandín (Cuntis): Unha proposta de recuperación e revaloración

Authors:Ayán Vila, Xurxo
Keywords:Laboratorio de Arqueología del Paisaje, Laboratory of Landscape Archaeology, Cuntis, Patrimonio Cultural, Cultural Heritage, Desenvolvemento Comunitario Local, Local Community Development, Revalorización do Patrimonio, Heritage Reassessment, Divulgación Social, Social Dissemination, LaPa
Issue Date:Nov-2002
Publisher:CSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Abstract:[EN] This work is a synthesis of historical and archaeological research developed by the Laboratory of Archaeology of the Padre Sarmiento Galician Studies Institute and the Terra Termarum Foundation about the Cultural Heritage of the Council of Cuntis. This volume starts with a series of studies about archaoelogical and differents issues on History of this land from the Recent Prehistory to the present projects on Heritage Reassessment and Social Dissemination of the rich Heritage of Cuntis.
[GA] Este traballo constitúe unha síntese dos traballos de investigación desenvoltos polo Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos e a Fundación Terra Termarum sobre o Patrimonio Cultural do concello de Cuntis. O volume recolle aportacións sobre xacementos e aspectos da historia desta terra dende a Prehistoria Recente deica os actuais proxectos de recuperación, posta en valor e divulgación social do rico Patrimonio cuntiense.
URI:http://hdl.handle.net/10261/6164
ISBN:84-688-1478-4
ISSN:1579-5357
Appears in Collections:(INCIPIT) Libros y partes de libros

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.