English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/60233
Title: Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La gestió del deute públic a la baronia de La Llacuna (segle XV)
Authors: Morelló Baget, Jordi
Keywords: Deute públic
Municipis
Creditors de censals
Baronia de La Llacuna
Segle XV
Issue Date: 2008
Publisher: Fundación Noguera
Abstract: Treball resultat de la Beca Notari Raimon Noguera, en la seva categoria d’història medieval, número XVI (2006). Representa un estudi pioner dins el camp historiogràfic. S’havien fet treballs sobre l’endeutament de municipis, però no sobre una baronia, com és el cas que ens ocupa. L’obra se cenyeix a esbrinar l’evolució històrica dels senyors de La Llacuna, pertanyent als Cervelló, des del segle X al XV, especificant els pobles i parròquies que l’integraven així com els ingressos que hi percebien els barons. Segueix l’estudi en la fixació de l’inici de l’endeutament a la segona meitat del segle XIV, havent d’arribar a una concòrdia amb els creditors el 1413 que posava la baronia sota la “senyoria” dels creditors. Així mateix analitza la personalitat dels creditors, principalment l’Església, els nobles i els mercaders. Acaba aquest treball amb l’exposició de les disposicions adoptades per a amortitzar el deute de la baronia i la problemàtica que generà en alguns municipis de la circumpscripció.
Publisher version (URL): http://www.fundacionoguera.com/libros/45%20MUNICIPIS.pdf
URI: http://hdl.handle.net/10261/60233
ISBN: 978-84-9779-696-5
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Accés Restringit Digital.CSIC.pdf21,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.