English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/54684
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

El deute exterior mallorquí. Els creditors catalans a partir de l’estudi d’un capbreu de censals del segon quart del segle XV

AuthorsMorelló Baget, Jordi
KeywordsReine de Mallorca
Finances Municipals
Deute Públic
Creditors Catalans
Reino de Mallorca
Finanzas Municipales
Deuda Pública
Creditores Catalanes
Kingdom of Majorca
Municipal finances
Public debt
Catalan creditors
Issue Date2002
PublisherUniversidad de las Islas Baleares
CitationMayurqa (28) : 249-269 (2002)
Abstract(CAT) L'estudi d'un capbreu de censals manat confeccionar a finals del regnat d'Alfons el Magnànim, no només permet calibrar amb més precisió quin va ser el volum real del deute contret pel municipi mallorquí a Catalunya, sinó també conèixer el nivell de participació dels diferents grups socials en aquesta deute extern i tenir identificats els principals creditors catalans. Aquesta font també permet apreciar els resultats obtinguts de cara a l'efectiva disminució del pes d'aquest deute, a partir de les mesures preses en la Concòrdia de Barcelona de 1431.
(ESP) El estudio de un capbreu de censals mandado confeccionar a finales del reinado de Alfonso el Magnánimo, no sólo permite calibrar con mayor precisión cuál fue el volumen real de la deuda contraída por el municipio mallorquín en Cataluña, sino también conocer el nivel de participación de los distintos grupos sociales en esa deuda externa y tener identificados a los principales acreedores catalanes. Dicha fuente también permite apreciar los resultados obtenidos de cara a la efectiva disminución del peso de esa deuda, a partir de las medidas tomadas en la Concordia de Barcelona de 1431.
(EN) An analysis of a capbreu de censals (an inventory of perpetual annuities), drafted on request towards the end of Alfonso V’s reign, not only allows us to gauge more accurately the real extent of the debt contracted by the Majorcan municipality in Catalonia, but it also indicates different social groups’ degree of involvement in this external debt, together with the full identification of the main Catalan creditors. This source of information also enables us to appreciate the results of attempts to reduce the debt, thanks to measures adopted at the Concordia de Barcelona in 1431.
Publisher version (URL)http://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/view/119238/156585
URIhttp://hdl.handle.net/10261/54684
ISSN0301-8296
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.