English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/54553
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Aspectes del funcionament fiscal del municipi eivissenc: a propòsit dels diversos gravàmens imposats sobre la sal (s. XIV-XV) (I)

AuthorsMorelló Baget, Jordi
KeywordsImpostos
Eivissa
Segles XIV/XV
Issue Date2006
PublisherInstitut d'Estudis Eivissencs
CitationEivissa (46) : 42-47 (2007)
AbstractDurant l’època baixmedieval, la sal de les Pitiüses continuà sent explotada de cara a la seva comercia lització i es convertí en el primer producte d’exportació i, així mateix, en el principal pol d’atracció dels mercaders estrangers que transitaven pel port d’Eivissa.2 Aquest fet justificà al seu torn l’establiment de diferents tipus de gravàmens, és a dir, d’una sèrie de drets, taxes o impostos, a partir dels quals es va anar configurant una superestructura fiscal damunt la ja de per si complexa organització que es relaciona amb el procés d’extracció d’aquell producte. Aquí utilitzem el terme “fiscal” en el sentit més ampli possible, considerant que tals exaccions sobre la sal fins a cert punt també serien part constitutiva del sistema fiscal amb què s’anà dotant el municipi eivissenc en el marc del procés desenvolupat al llarg dels segles XIV i XV.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/54553
ISSN1130-7803
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.