English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/54552
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

La "invenció" de la carta de població d'Alcover (comentari i transcripció del document)

AuthorsMorelló Baget, Jordi
KeywordsCarta de població
Alcover
Issue Date2005
PublisherCentre d'Estudis Alcoverencs
CitationButlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs (109-110-111-112) : 83-122 ( 2005)
AbstractLes cartes de població i franquesa regulen diversos aspectes d'índole jurídica, política i economica (o fiscal), relatives a les relacions entre els pobladors nouvinguts i els senyors. D'acord arnb I'aparent liberalitat de les clausules que contenen, la historiografia tradicional hi ha trobat un fil argumenta1 per fonamentar el caracter diferencial de la Catalunya Nova, la tesi segons la qual la conquesta dels nous territoris genera llibertats per als nous pobladors, territoris on d'altra banda s'hauria implantat un feudalisme de baixa intensitat, més atenuat, si es compara amb el que seguí vigent als llocs d'origen dels pobladors, a I'ambit de la Catalunya Vella. Com altres localitats de la Catalunya Nova (i del Camp de Tarragona). també Alcover va tenir, doncs, una carta de població, pero fins ara sols era coneguda per una breu ressenya extractada del que deixa indicat el canonge tarragoníJosep Blanch en el seu Arxiepiscopologi, escrit al segle XVII. Probablement, I'esmentat cronista eclesiastic va poder consultar o tenir entre les seves mans alguna copia del document, de la qual, pero, se n'hauria perdut la pista ben aviat.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/54552
ISSN1133-0325
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morello-2005-La invenció de la Carta de població d'Alcover....pdf8,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.