English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/54530
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Els creditors barcelonins i la gestió del deute públic de Mallorca

AuthorsMorelló Baget, Jordi
KeywordsDeute públic
Mallorca
Segles XIV-XV
Creditors
Barcelona
Issue Date2007
PublisherArxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
CitationBarcelona, quaderns d'història (13) : 313-350 (2007)
AbstractEn síntesi, els diferents aspectes tractats aquí es corresponen amb una etapa caracteritzada per l’ascens imparable de l’endeutament censal: si el 1356, any de la primera emissió de deute públic a Barcelona, el municipi s’obligà per unes 385 lliures de pensions, a la dècada de 1380 aquestes pensions ja ultrapassaven les 7.000; i a finals del Trescents, en el moment de la signatura del Contracte de Barcelona, s’havia arribat a poc més d’11.600 lliures barceloneses, xifra que encara podria ser bastant més elevada (fins a 32.000) a tenor de les informacions recollides per certs autors. En correlació amb aquest increment espectacular de les pensions, també s’havien multiplicat els creditors, tant barcelonins com d’altres indrets del Principat. La Corona, no sols havia propiciat les primeres emissions realitzades a Barcelona el 1356, sinó que també intervingué concedint llicències al municipi (el 1385, el 1390) per fer noves emissions de censals i liquidar deutes anteriors. En qualsevol cas, el municipi seguí confiant la gestió dels seus afers a la capital catalana a altres mercaders i/o financers catalans. Un dels personatges més involucrats en aquesta administració fou Pere Ballester, el qual veiem actuar com a síndic a cavall dels segles XIV-XV. Aquest Ballester i d’altres ciutadans barcelonins figuren com a signants del Contracte de Barcelona (1396), que semblà crear unes bones expectatives per solucionar el problema del deute, en la línia dels pactes establerts per la mateixa època en altres municipis. Ara bé, la pretensió –feta explícita a propòsit d’aquest mateix contracte– de redimir tot el deute censal, fins i tot fixant terminis concrets (com els 15 anys indicats en la nova proposta formulada per Ballester-Manresa), era ben bé una quimera impossible de realitzar quan, d’altra banda, es continuaven fent quantiosos pagaments a la Corona per altres menes de donatius o prestacions. Aquesta problemàtica, lluny de minvar de la manera com alguns havien promès, seguí marcant i condicionant el rumb de la política municipal al llarg de tot el segle XV i encara més modernament.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/54530
ISSN1135-3058
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morellò-2007-Els creditors barcelonins i la gestació del deute públic de Mallorca.pdf149,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.