DSpace

Digital.CSIC > Humanidades y Ciencias Sociales > Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) > (INCIPIT) Libros y partes de libros >

Open Access item Alén dos castros de O Neixón: análise dixital dunha paisaxe arqueolóxica

Other Titles:Más allá de los castros de O Neixón: análisis digital de un paisaje arqueológico
Authors:Fábrega-Álvarez, Pastor
Parcero-Oubiña, César
Méndez Santiago, Paula
Keywords:Neixón, Castro, Hillfort, Instituto de Ciencias do Patrimonio, Instituto de Ciencias del Patrimonio, Institute of Heritage Sciences, Patrimonio Cultural, Cultural Heritage, Incipit
Issue Date:2005
Publisher:Toxosoutos
Citation:En Ayán Vila, X.M. (Coord.) Os Castros de Neixón, Boiro, A Coruña. A recuperación dende a Aqueoloxía dun espazo social e patrimonial: 249-284. Noia (A Coruña).
Series/Report no.:Keltia
30
Abstract:[GA] Neste capítulo amosamos que os castros de O Neixón representan un dos modelos máis utilizados á hora de comprende-lo desenvolvemento histórico do período castrexo. As diferenzas entre o castro pequeno e o grande en termos de arquitectura, tamaño ou conxuntos de materiais serviron para exemplificar, a través deles, boa parte das chaves da secuencia arqueolóxica do período castrexo. Nembargantes, apenas se ten prestado atención ate o de agora a estes dous poboados alén dos límites que marcan as súas murallas. Neste capítulo tentaremos de botar unha ollada sobre os castros de O Neixón dende fora deles, e de mirar dende eles cara fora. A nosa intención é tentar de comprender un pouco mellor os dous xacementos ampliando o seu espazo de significación, comprendelos coma parte dun escenario máis extenso, segundo os principios de comprensión do rexistro arqueolóxico que propoñen aproximacións coma a arqueolóxica espacial, a análise arqueo-xeográfica ou a arqueoloxía da paisaxe.
[ES] En este capítulo mostramos que los castros de O Neixón representan uno de los modelos más utilizados a la hora de comprender el desarrollo histórico del período castreño. Las diferencias entre el castro pequeño y el grande en términos de arquitectura, tamaño o conjuntos de materiales sirvieron para ejemplificar, a través de ellos, buena parte de las llaves de la secuencia arqueológica del periodo castreño. Sin embargo, apenas se tiene prestado atención hasta ahora a estos dos poblados más allá de los límites que marcan sus murallas. En este capítulo intentaremos echar un vistazo sobre los castros de O Neixón desde fuera de ellos, y de mirar desde ellos hacia afuera. Nuestra intención es intentar comprender un poco mejor los dos yacimientos ampliando su espacio de significación, comprenderlos como parte de un escenario más extenso, según los principios de comprensión del registro arqueológico que proponen aproximaciones como la arqueología espacial, el análisis arqueo-geográfico o la arqueología del paisaje.
URI:http://hdl.handle.net/10261/52263
ISBN:84-96259-71-4
Appears in Collections:(INCIPIT) Libros y partes de libros

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.