English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/51071
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Gravados rupestres na Illa de Ons

AutorBallesteros-Arias, Paula ; Seoane-Veiga, Yolanda
Palabras clavePetróglifos
Petroglifos
Rock art
Illa de Ons
Isla de Ons
The Ons Island
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Incipit
Fecha de publicaciónmay-2012
EditorAsociación Cultural-Gastronómica “PineirÓns”
CitaciónRevista Aunios 17: 57-60 (2012).
Resumen[GA] Artigo dedicado ao estudio de tres petróglifos localizados na Illa de Ons, dentro do contexto dun proxecto de prospección arqueolóxica levado a cabo polo Laboratorio de Patrimonio do CSIC, actual Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit). O proxecto, denominado “Estudio Arqueolóxico e Etnográfico da Paisaxe Cultural do Parque Nacional de Illas Atlánticas”, foinos encargado pola dirección do Parque Nacional de Illas Atlánticas con fin de identificar e documentar o Patrimonio Cultural da illa, afondando desta maneira no coñecemento do espazo cultural a través da arqueoloxía, da etnografía e doutras disciplinas, buscando así recoñecer as diferentes etapas crono-culturais que deron lugar á configuración actual deste espazo tradicional. O plan de actuación proposto estivo constituído por unha serie de accións e actividades como foron os traballos de campo de prospección superficial arqueolóxica e etnográfica, consulta e baleirado cartográfico e bibliográfico, rexistro e documentación da arquitectura tradicional, inventario de toponimia, estudo histórico, e entrevistas etnográficas entre outras. Neste contexto localizáronse dous gravado en Chan da Pólvora e un terceiro na Laxe, no barrio de Caño.
[ES] Artículo dedicado al estudio de tres petroglifos localizados en la Illa de Ons, dentro del contexto de un proyecto de prospección arqueológica llevado a cabo por el Laboratorio de Patrimonio del CSIC, actual Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). El proyecto, denominado “Estudio Arqueológico e Etnográfico del Paisaje Cultural de Illas Atlánticas”, fue un encargo que nos hizo la dirección del Parque Nacional de Illas Atlánticas con el fin de identificar y documentar el Patrimonio Cultural de la isla, profundizado de este modo en el conocimiento del espacio cultural a través de la arqueología, de la etnografía y de otras disciplinas, buscando así reconocer las diferentes etapas crono-culturales que dieron lugar a la configuración actual de este espacio tradicional. El plan de actuación propuesto estuvo constituido por una serie de acciones y actividades como fueron los trabajos de campo de prospección superficial y documentación de la arquitectura tradicional, inventario de
URIhttp://hdl.handle.net/10261/51071
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2012_AUNIOS_BallesterosSeoane_Gravados rupestres_.pdf3,19 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.