English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/48430
Share/Impact:
Title: Consolidación de estruturas no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña 2007. Memoria Técnica.
Other Titles: Consolidación de estructuras enel Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña 2007. Memoria Técnica.
Authors: Porto Tenreiro, Yolanda ; Ayán Vila, Xurxo
Keywords: Idade do Ferro
Edad del Hierro
Castros
Campo de traballo
Campo de trabajo
Arqueoloxía da Paisaxe
Arqueología del paisaje
Difusión e divulgación
Difusión y divulgación
Posta en valor
Puesta en valor
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Patrimonio Cultural
Incipit
Issue Date: Mar-2012
Publisher: CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
Citation: Santiago de Compostela
Abstract: [GA] A intervención de conservación realizada no Castro Grande de Neixón no verán do 2007 estivo orientada á consolidación das estruturas documentadas nas últimas escavacións, buscando solucións que ademais de garantir a conservación dos restos exhumados contribuísen a facilitar a súa comprensión por parte dos visitantes sen requirir un mantemento custoso. As actuacións desenvolvéronse de xeito coordinado cos traballos de escavación, comezando polas tarefas de recheo das estruturas en negativo pertencentes a un momento de ocupación anterior ao que se quería musealizar e continuando pola consolidación das estruturas pétreas dos sectores 01 e 02. O tipo de actuacións realizadas poden agruparse do xeito seguinte: recheo de áreas escavadas contribuíndo á drenaxe natural do terreo, consolidación das estruturas de pedra e revexetación da área de escavación para facilitar a súa integración na paisaxe circundante. Ademais da descrición do tipo de actuacións realizadas e as áreas nas que se centrou a intervención incluímos neste documento o programa xeral de mantemento que resulta imprescindible para garantir o éxito e a duración das intervencións realizadas. Os resultados desta intervención foron parcialmente publicados na seguinte referencia: Porto Tenreiro, Y., González Pérez, L. e Ayán Vila, X. M. 2009. En Varela Campos, P. (coord.): Actuacións arqueolóxicas. Ano 2007: 77-8. Santiago: Xunta de Galicia.
[EN] La intervención de conservación en el Castro Grande de Neixón en el verano de 2007 estuvo orientada a la consolidación de las estructuras documentadas en las últimas excavaciones, buscando soluciones que además de garantizar la conservación de los restos exhumados, contribuyesen a facilitar su comprensión por parte de los visitantes sin necesitar un mantenimiento costoso. Las actuaciones se desarrollaron de manera coordinada con trabajos de excavación, comenzando por las tareas de relleno de las estructuras en negativo pertenecientes a un momento de ocupación anterior al que se quería musealizar y continuando por la consolidación de las estructuras pétreas de los sectores 01 y 02. El tipo de actuaciones realizadas pueden agruparse de la siguiente manera: relleno de áreas excavadas contribuyendo al drenaje natural del terreno, consolidación de las estructuras de piedra y revegetación del área de excavación para facilitar su integración con el paisaje. Además de la descripción del tipo de actuaciones realizadas y las áreas en las que se centró la intervención incluimos en este documento el programa general de mantenimiento que resulta imprescindible para garantizar el éxito y la duración de las intervenciones realizadas. Los resultados de esta intervención fueron parcialmente publicados según esta referencia: Porto Tenreiro, Y., González Pérez, L. e Ayán Vila, X. M. 2009. En Varela Campos, P. (coord.): Actuacións arqueolóxicas. Ano 2007: 77-8. Santiago: Xunta de Galicia.
URI: http://hdl.handle.net/10261/48430
Appears in Collections:(INCIPIT) Informes y documentos de trabajo
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_Memoria 2007 Neixon_PortoAyan.pdf2,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.