DSpace

Digital.CSIC > Humanidades y Ciencias Sociales > Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) > (INCIPIT) Informes y documentos de trabajo >

Share

EndNote

Open Access item Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2003. Memoria Técnica.

Other Titles:Excavación arqueológica en el Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2003. Memoria Técnica.
Authors:Ayán Vila, Xurxo
Gianotti, Camila
Keywords:Idade do Ferro, Edad del Hierro, Castros, Campo de traballo, Campo de trabajo, Arqueoloxía da Paisaxe, Arqueología del Paisaje, Difusión e divulgación, Difusión y divulgación, Posta en valor, Puesta en valor, Instituto de Ciencias do Patrimonio, Instituto de Ciencias del Patrimonio, Patrimonio Cultural, Incipit
Issue Date:Dec-2006
Publisher:Incipit - CSIC
Citation:Santiago de Compostela
Abstract:[GA] Esta memoria recolle os resultados da intervención arqueolóxica desenvolta no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) no verán de 2003, no marco do campo de traballo interautonómico realizado no marco da Campaña de Verán 2003 da Xunta de Galicia. A intervención centrouse no estudo do xacemento do Castro Grande, coa realización da planimetría deste espazo arqueolóxico, de sondaxes arqueolóxicas e maila apertura de dous sectores de escavación, co gallo de valora-la potencialidade do interior deste recinto fortificado e plantexa-la estratexia máis axeitada para afrontar actuacións de futuro. Por outra banda, a actuación complementouse cun labor continuo de difusión e divulgación cos participantes do campo traballo.
[EN] Esta memoria recoge los resultados de la intervención arqueológica desarrollada en el Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) en el verano de 2003, en el marco del campo de trabajo interautonómico realizado en el marco de la Campaña de Verano 2003 de la Xunta de Galicia. La intervención se centró en el estudio del yacimiento del Castro Grande, con la realización de la planimetría de este espacio arqueológico, de sondeos arqueológicos y la apertura de dos sectores de excavación, con el objetivo de valorar la potencialidad del interior de este recinto fortificado y plantear la estrategia más apropiada para afrontar actuaciones de futuro. Por otro lado, la actuación se complementó con un trabajo continuo de difusión y divulgación con los participantes del campo de trabajo.
URI:http://hdl.handle.net/10261/48373
Appears in Collections:(INCIPIT) Informes y documentos de trabajo

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.