Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/47368
Título : Pels seus fets els coneixereu: l'aportació de l'anàlisi de la funció dels útils de pedra per a l'explicació de les societats prehistòriques
Autor : Ibáñez, Juan José, Clemente-Conte, Ignacio, Gibaja, Juan Francisco, González, Jesús Emilio
Palabras clave : Societats prehistòriques
Funció dels utensilis de pedra
Funció de l'utillatge i tecnologia
ciOrganització econòmica i social
Fecha de publicación : 2002
Editor: EUMO Editorial
Resumen: Aquest treball està centrat en l'exposició de les aportacions que les analisis funcionals han generat en la interpretació de diferents aspectes de les societats prehistòriques.
Versión del editor: http://www.raco.cat/index.php/CotaZero/article/view/67345/85918
URI : http://hdl.handle.net/10261/47368
ISSN: 0213-4640
Citación : Cota Zero (17) : 129-140 (2002)
Appears in Collections:(IMF) Artículos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clemente-Ibañez-2002-Pels seus fets els coneixereu.....pdf678,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
 
CSIC SFX LinksSFX Query

Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.