English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/47219
Title: Contribució a l'estudi de les relacions polítiques i comercials a la Mediterrània occidental: anàlisi d'un procés de l'any 1442, conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona
Authors: Mutgé Vives, Josefina
Keywords: Història medieval
Mediterrània occidental
1442
Arxiu de la Corona d'Aragó
Issue Date: 2000
Publisher: Paparo Edizioni
Citation: XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona. La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo (II) : 1147-1160 (2000)
Abstract: La font inedita utilitzada per a dur a terme aquesta comunicació és un procés de l'any 1442 que es conserva a la Secció de Reial Patrimoni de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona), Série Batllia GeneraF. Una analisi acurada d'aquest manuscrít ens permetd. d'aprofundir en el coneixement de dos importants aspectes d'aquells anys: 1) les relacions polítiques d'Alfons el Magnanim amb els estats de la Mediterdnia occidental, i 2) l'economia i el comerç; en aquest mateix sector del Mare Nostrum.
Description: Actas del XVI Congresso Internazionale della Corona d'Aragona (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997).
URI: http://hdl.handle.net/10261/47219
ISBN: 978-88-87111-22-4
Appears in Collections:(IMF) Comunicaciones congresos
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.