English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/43788
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears

AuthorsRivera, Xavier; Escoriza, Daniel; Maluquer-Margalef, Joan; Arribas, Óscar; Carranza, Salvador
Issue DateMar-2011
PublisherLynx Edicions
Societat Catalana d'Ictiologia i Herpetologia
Abstract[CA]: Primera guia de camp que tracta de forma exclusiva les 67 espècies d'amfibis i rèptils presents en l'àmbit dels Països Catalans, així com també les espècies que es poden trobar en àrees properes o limítrofes i les desaparegudes en temps recents. Els textos i mapes han estat elaborats orignalment per aquesta guia, incorporant les dades més actualitzades i fins i tot inèdites. Inclou els territoris de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i la Franja de Ponent. Conté 280 fotografies i més d'una vintena de dibuixos per identificar correctament al camp totes les espècies, així com les subespècies i varietats geogràfiques o cromàtiques més rellevants. A més, incorpora un total de 69 mapes amb les distribucions actuals tant de l'àmbit terrestre com del marí (tortugues), on s'indiquen les àrees de presència actual i les zones extingides recentment. Els textos donen informació sobre els caràcters distintius (mida, coloració, variabilitat per sexe i edat, etc.), hàbitat, distribució, biologia, sistemàtica i biogeografia, i els problemes de conservació que té al territori de la guia. També s'inclou informació dels darrers treballs sobre la biogeografia i la filogènia de les espècies tractades, així com una taxonomia actualitzada.
[ES]: Primera guía de campo que trata de forma exclusiva las 67 especies de anfibios y reptiles presentes en el ámbito de los Países Catalanes, así como las especies que se pueden encontrar en zonas próximas o limítrofes, y las que han desaparecido en tiempos recientes. Los textos y mapas se han elaborado originalmente para esta guía, incorporando los datos más actualizados o incluso inéditos. Incluye los territorios de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord y la Franja de Ponent. Contiene un total de 280 fotografías y más de una veintena de dibujos para identificar correctamente en el campo todas las especies, así como las subespecies y las variedades geográficas o cromáticas más relevantes. Incorpora además un total de 69 mapas con las distribuciones actuales tanto en los ámbitos terrestre como marino (tortugas), donde se indican las áreas de presencia actual y las zonas donde se han extinguido recientemente. Los textos dan información sobre los caracteres distintivos (biometría, coloración, variabilidad por sexo y edad, etc..). hábitat, distribución, biología, sistemática y biogeografía, además de los problemas de conservación que tiene el territorio de la guía. También se incluye información de los últimos trabajos sobre la biogeografía y la filogenia de las especies tratadas, así como una taxonomía actualizada.
Description276 páginas.
Publisher version (URL)http://www.lynxeds.com/es/producto/amfibis-i-r%C3%A8ptils-catalunya-pa%C3%ADs-valenci%C3%A0-i-balears
URIhttp://hdl.handle.net/10261/43788
ISBN978-84-96553-53-8
Appears in Collections:(IBE) Libros y partes de libros
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.