English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/42490
Title: O apoxeo dos Escudeiros na Galiza baixomedieval. O caso dos Vilariño. O seu patrimonio e parentelas
Authors: Otero Piñeyro Maseda, Pablo S.
Issue Date: 2009
Publisher: Universidade do Porto
Citation: Revista da Faculdade de Letras 10: 129-144 (2009)
Series/Report no.: História
III
Abstract: Da heteroxeneidade do grupo social dos calificados como “escudeiros” e da súa relevancia deriva a necesidade de coñecer os seus patrimonios, filiacións, fidelidades, parentelas e traxectoria vital, para situalos convenientemente no seu contexto histórico. Por este motivo, resulta oportuno exemplificar este proceso xeral na Baixa Idade Media galega cun caso particular, o de os Vilariño, familia de escudeiros ourensáns ao servicio da gran Casa dos Sarmiento, e con posibles conexións familiares coa nobreza portuguesa.
Description: 16 páginas, 1 figura, 1 tabla.-- Trabajo presentado en Porto(Portugal) el 13 de noviembre de 2009 al “XXIX Congresso da Assoçiaçâo Portuguesa de História Económica e Social (APHES). Memória Social, Patrimónios e Identidades”.
Publisher version (URL): http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id18id2396&sum=sim
URI: http://hdl.handle.net/10261/42490
ISSN: 0871-164X
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8883.pdf4,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.