(Institución)

Digital.CSIC > Humanidades y Ciencias Sociales > Institución Milá y Fontanals (IMF) > (IMF) Artículos >

Registro de acceso abierto El nacionalisme com a fenomen etnicitari

Autor :Martí Pérez, Josep
Palabras clave :Antropologia, Etnografia, Nacionalisme
Fecha de publicación :1997
Editor:Edicions Centre de recesca i documentaciò "Eduard Toda"
Citación :Re­vista de l'Alguer (8) : 11-22 (1997)
Resumen:El nacionalisme té unes ciares funcions socials. És un recurs cultural -entre molts d'altres- que permet aglutinar individus tot despertant el sentiment de solidaritat i afavorint el treball conjunt per dur endavant una empresa comuna. És un dels diversos recursos que la persona té al seu abast per sentir-se partícep d'una comunitat que va més enllà de la família, el clan o el villorri. És una força social dinamitzadora que pot ésser realment positiva sempre que se sapiga mantenir completament al marge de fenomens com el xovinisme i la xenofòbia amb les quals durant la historia s'ha associat facilment.
URI :http://hdl.handle.net/10261/40467
ISSN:1124-1187
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos

NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.