English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/38681
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

La Festa a la Ciutat: Pluriculturalitat i Integració

AuthorsMartí Pérez, Josep
KeywordsAntropologia
Festa
Ciutat
Tradició
Pluriculturalitat
Integració
Issue Date2001
PublisherEdicions El Mèdol
CitationForum Barcelona Tradició. Festa i Ciutat (Vol.IV) : 21-53 (2001)
AbstractLes institucions del país es preocupen cada vegada més per la integració deis nous ciutadans que, per raons laborals preponderantment, estableixen la seva residència a Catalunya. I, per tant, és obvi que s'arribin a plantejar quina importància poden tenir les celebracions festives en aquest procés, i quin és el paper que les própies institucions hi han de jugar. És un fet innegable que les festes contribueixen a reforçar sentiments de comunitat. Pero d'altra banda, també hem de tenir present que una vertadera festa només pot sorgir si ja existeix un sentiment de comunitat preví. Aixo vol dir que, en relació a l'àmbit festiu, el més probable és que actituds marcadament paternalistes o de dirigisme per part de les institucions estiguin abocades al fracas. Hom pot intentar organitzar una festa des de dalt, pero perque sigui realment una festa cal que sigui plenament viscuda pels seus participants, i aixo, obviament, no es pot ni improvisar ni forçar.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/38681
ISBN84-95559-28-5
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMarti-2001.La festa a la Ciutat. Pluriculturitat i integració....pdf2,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.