English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/38274
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Noves Perspectives per a una Etnomusicologia Catalana

AuthorsMartí Pérez, Josep
KeywordsEtnomusicologia
Catalunya
Issue Date1993
PublisherGeneralitat de Catalunya
CitationRevista d'Etnologia de Catalunya (2) : 98-109 (1993)
AbstractLa recerca etnomusicologica té ja història a Catalunya, i en la continuació d'aquest treball i en el conreu dels àmbits d'investigació corresponents a l'anomenada «música tradicional catalana» hi ha encara molta feina a fer. Es recullen cançons, tonades instrumentals, danses i informació relativa als instruments musicals. EIs resultats de les recerques serveixen per engruixir els arxius, per a la publicació de cançoners o edicions fonogràfiques i per possibilitar l'elaboració d' estudis sobre la materia musical intrínseca. A més, pero, d'aquesta línia de treball que hem de considerar ja tradicional per a la nostra Etnomusicologia, cal tenir en compte la gran importància que pot assolir per a la investigació del país la incorporació del que s'ha denominat "segon paradigma de l'Etnomusicologia", una perspectiva metodològica que a Catalunya no és conreada; a grans trets es caracteritza per la importància que es dóna a entendre la música com a fenomen cultural en el sentit antropològic del terme. Aquesta manera de concebre la investigació etnomusicològica comença a emergir de manera clara i conscient principalment als Estats Units d' America.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/38274
ISSN1132-6581
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMarti-1993-Noves perspectives per a una Etnología de Catalunya....pdf1,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.