English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/38270
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Presentació de "L'aranya a la iuca. Llegendes urbanes d'avui.

AuthorsMartí Pérez, Josep
KeywordsAntropología
Die Spinne in der Yucca-Palme. Sagenhafte Geschichten von heute
Rolf Wilhem Brednich
Issue Date1994
PublisherGeneralitat de Catalunya
CitationRevista d'Etnologia de Catalunya (4) : 32-34 (1994)
AbstractPresentació del llibre publicat l'any 1990 a Munic, amb un considerable exit editorial, "Die Spinne in der Yucca-Palme. Sagenhafte Geschichten von heute", una recopilació de llegendes actuals presentada al públic per l'antropoleg alemany Rolf W. Brednich. El títol del llibre -L'aranya a la iuca-fa referencia a una de tantes histories que també a Catalunya hem sentit explicar alguna vegada. Elllibre L'aranya a la iuca és el resultat d'un treball de recerca fet per estudiants del Departament d'Etnologia Europea de la Universitat de Gottingen dins del marc d'un projecte d'investigació dirigit per Rolf W. Brednich.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/38270
ISSN1132-6581
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMarti-1994-Presentacio...de...L'aranya de iuca.Lllegendes urbanes d'avui....pdf333,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.