English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/38131
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Apunts sobre la comunicació no verbal dels algueresos

AuthorsMartí Pérez, Josep
KeywordsL'Alguer
Comunicació no verbal
Issue Date1992
PublisherEdicions Centre de recesca i documentaciò "Eduard Toda"
CitationApunts sobre la comunicació no verbal dels algueresos (Vol.III-nº3) : 33-50 (1992)
AbstractTotes les comunitats, grans i petites, tenen un llenguatge per comunicar-se amb altres per via oral o per escrit, però molts d'aquests tenen un codi no verbal, un llenguatge de signes per a representar estats d'ànim, situacions personals, etc. Aquest assaig és el resultat d'una investigació acurada i llarga d'aquesta curiosa manera de comunicar-se amb els altres a l'Alguer, ara amb gestos màgics, ara amb situacions, ara amb conceptualitzacions... A partir d'aquesta gestualitat, l'autor proposa un estudi comparatiu i descriptiu en relació amb les cultures de les quals procedeix, directament o indirectament, aquesta singular manera de comunicar-se.
Tutte le comunità, piccole e grandi, dispongono di una lingua per comunicare con gli altri oralmente o per iscritto; tuttavia molte di queste dispongono di un codice non verbale, meglio di un linguaggio gestuale, per rappresentare stati d'animo, situazioni personali, etc. capito comunque dall'ambiente cui si riferisce. Questo saggio, frutto di una attenta e lunga indagine, tratta della gestualità degli algheresi, di questo curioso modo di comunicare con agli altri ora con gesti magici, ora situazionali, ora concettuali e ora modali. Di questa gestualità l'autore propone uno studio comparativo e descrittivo in rapporto con le culture da cui procede, direttamente o indirettamente, il singolare modo di comunicare.
Publisher version (URL)http://revistes.iec.cat/index.php/RdA/article/viewFile/39971/39966
URIhttp://hdl.handle.net/10261/38131
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMarti-1992-Apunts sobre la comunicacio no verbal dels algueresos....pdf635,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.