English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/37976
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Etnofonia i Aculturació a l'Alguer

AuthorsMartí Pérez, Josep
KeywordsEtnofonia
Aculturació
L'Alguer
Issue Date1989
PublisherCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitationAnuario Musical (44) :199-237 (1989)
AbstractL'estudi de la música popular (en el sentit més ampli del terme) d'aquesta ciutat sarda ofereix a l'etnomusicoleg no pocs incentius. Havent, no obstant, de traçar sempre límits molt concrets a tot àmbit d'investigació, l'autor centra el tema d'aquest article en un dels molts d'interes que ens ofereix la comunitat algueresa. Concretament tractarà només el tema de la cançó popular estrictament tradicional, ço és, aquella -pel general d'una certa antigor i d'autor desconegut- que ha arribat fins els nostres dies a través de la transmissió oral. Donades, nogensmenys, les particulars circumstàncies històrico-culturals de l'Alguer, el l'estudi resultaria incomplet si no féssim esment a la problemàtica de l'aculturació, aspecte aquest darrer no tan sols imprescindible per arribar a coneixer de manera satisfactoria l'etnofonia algueresa ans també per l'indubtable interès que té per ell mateix. Partint, doncs, d'aquests objectius, l'autor ha seleccionat per al present estudi algunes cançons que va poder recollir en el curs de diversos treballs de camp efectuats a Sardenya entre 1983 i 1986. La intenció d'aquest article consisteix no tan sols a fer una exposició descriptiva de l'etnofonia algueresa a partir del material etnogràfic triat, sinó demostrar al mateix temps l'estreta relació existent entre el corpus musical alguerès amb la realitat de la ciutat com a sistema sòcio-cultural, especialment pel que es refereix a l'àmbit de l'etnicitat.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/37976
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMartí-1989-Etnofonia....pdf3,99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.