DSpace

Digital.CSIC > Humanidades y Ciencias Sociales > Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) > (IEGPS) Materiales de Divulgación >

Share

EndNote

Open Access item Ons: mar, terra e identidade

Other Titles:Ons: mar, tierra e identidad
Authors:Criado-Boado, Felipe
Ballesteros-Arias, Paula
Dabezies, Juan Martín
Keywords:Ons, Laboratorio de Patrimonio, Heritage Laboratory, Laboratorio de Arqueología del Paisaje, Landscape Archaeology Laboratory, Patrimonio Cultural, Cultural Heritage, LaPa, LAr
Issue Date:2009
Abstract:[GA] Documental que pretende transmitir unha imaxe sensible da paisaxe cultural da illa, de ahí que se aborde o patrimonio material e o inmaterial como parte dunha mesma paisaxe que debe ser entendida como un todo. Este audiovisual foi elaborado a partir do arquivo do Patrimonio Cultural Inmaterial que se está confeccionando na actualidade e a partir do rexistro de actividades de prospección e significación de elementos arqueolóxicos da paisaxe. Pero os interlocutores deste vídeo son os propios habitantes da illa, os portadores deste patrimonio, quenes a súa vez son os que lle dan valor e significado a este patrimonio. A ´voz do experto´ aporta o indispensable para lograr unha caracterización dende a súa disciplina e colócase a un mesmo nivel cos seus interlocutores, cedendo o protagonismo aos mesmos.
[ES] Documental que pretende transmitir una imagen sensible del paisaje cultural de la isla, de ahí que se incluya el patrimonio material e inmaterial com oparte de un mismo paisaje que debe ser entendido como un todo. Este audiovisual fue elaborado a partir del archivo de Patrimonio Cultural inmaterial que se está confeccionando actualmente y a partir del registro de actividades de prospección y significación de elementos arqueológicos del paisaje. Pero los interlocutores de este vídeo son los propios habitantes de la isla, los portadores de este patrimonio, quienes a su vez son los que le dan valor y significado a este patrimonio. La ´voz del experto´ aporta lo indispensable para lograr una caracterización desde su disciplina y se coloca a un mismo nivel con sus interlocutores, cediendo el protagonismo a los mismos.
Description:[GA] Corto documental realizado no marco das actividades de divulgación do proxecto dirixido por Paula Ballesteros Arias, ´Estudo arqueolóxico e etnográfico da Paisaxe Cultural das Illas Ons (Bueu, Pontevedra), cuxo responsable científico é Felipe Criado Boado. [ES] Corto documental realizado en el marco de las actividades de divulgación del proyecto dirigido por Paula Ballesteros Arias, ´Estudo arqueolóxico e etnográfico da Paisaxe Cultural das Illas Ons (Bueu, Pontevedra), cuyo responsable científico es Felipe Criado Boado.
URI:http://hdl.handle.net/10261/35795
Appears in Collections:(IEGPS) Materiales de Divulgación
(INCIPIT) Materiales de Divulgación

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.