English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/31204
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Levantamento 3D das escavacións da Lanzada 2010

Otros títulosLevantamiento 3D de las excavaciones de A Lanzada 2010
AutorMañana-Borrazás, Patricia
Palabras claveGalicia
A Lanzada
Arqueología
Arqueología
Archaeology
Idade do Ferro
Edad del Hierro
Iron Age
Levantamento 3D
Levantamiento 3D
3D Surveying
Láser Escáner Terrestre
Terrestrial Laser Scanner
LaPa
Fecha de publicación13-ene-2011
Resumen[GA] Neste vídeo presentanse o traballo de rexistro 3D que se levou a cabo na escavación arqueolóxica do 2010 do xacemento da Idade de Ferro de A Lanzada, situado en Noalla, concello de Sanxenxo, Pontevedra. Fíxose unha documentación xeométrica de gran detalle e precisión empregando un Láser Escáner Terrestre, unha tecnoloxía que permite obter unha base de datos de puntos 3D e imaxes coa que se pode representar o xacemento de multitude de formas: Modelos Dixitales do Terreo, curvas de nivel, superficies e mallas, etc. Obtívose unha completa base de datos topográfica que preserva dixitalmente este senlleiro xacemento galego.
[ES] Se presenta el trabajo de registro 3D que se llevó a cabo en la excavación arqueológica del 2010 del yacimiento de la Edad del Hierro de A Lanzada, situado en Noalla, concello de Sanxenxo, Pontevedra. Se hizo una documentación geométrica de gran detalle y precisión empleando un Láser Escáner Terrestre, una tecnología que permite obtener una base de datos de puntos 3D e imágenes con la que se puede representar el yacimiento de multitud de formas: Modelos Digitales del Terreno, curvas de nivel, superficies y mallas, etc. Se obtuvo una completa base de datos topográfica que preserva digitalmente este importante yacimiento gallego.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/31204
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Materiales de Divulgación
(INCIPIT) Material de divulgación

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Lanzada_escaneado2010.mpg135,42 MBMPEGVisualizar/Abrir
Lanzada_escaneado2010.flv79,93 MBFlash VideoVisualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.