English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/30083
Share/Impact:
Title: Construcció de mapes per robots mòbils equipats amb sensors làser de profunditat
Authors: Checa Puidemon, Albert; Andrade-Cetto, Juan; Sanfeliu, Alberto
Keywords: Automation
Robots
Issue Date: 2003
Citation: Technical Report IRI-DT-03-01, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2003.
Abstract: Aquest projecte s’inclou dins de la investigaci´o en el camp de la rob`otica m`obil i queda englobat dins d’un altre projecte que rep el nom de Marco, que t´e per objectiu l’aprenentatge per part d’un robot de l’entorn que l’envolta. Per aconseguir aquesta fita, el robot ha de rebre dades captades pels seus sensors, saber interpretar-les i respondre en conseq¨u`encia. Concretament, aquest projecte tractar`a les diferents t`ecniques per construir mapes d’entorns tancats, i se’n desenvolupar`a una per tal d’assolir els objectius marcats. Finalment, es mostrar`a el funcionament del programa realitzat i es comentaran els resultats obtinguts, extraient les pertinents conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/10261/30083
Appears in Collections:(IRII) Informes y documentos de trabajo
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc1.pdf1,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.