English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/22938
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Estudis sobre els derivats del 3-(N-fenilamino)-1,2-propandiol (PAP), compostos relacionats amb la síndrome de l'oli tòxic

AuthorsEscabrós, Jordi
AdvisorMesseguer Peypoch, Àngel
KeywordsIntoxicació alimentària
Síndrome de l'oli tòxic
Procés de desodorització
Oli de colza
Derivats de l'anilina
Issue Date2007
PublisherUniversidad de Barcelona
Abstract[CAT] Les malalties de transmissió alimentària, especialment les que posen en perill la vida, incideixen en un dels requisits bàsics per a la salut i el benestar de les persones: la necessitat d’aliments innocus i exempts de contaminació. Aquestes tipus de malalties han estat presents durant tota la història i en la societat actual han en alguns casos esdevingut un important problema de salut pública. El principal factor que ha contribuït a aquesta problemàtica és la globalització, la qual permet que de forma ràpida i extensa les intoxicacions alimentàries puguin afectar la població. La síndrome de l’oli tòxic (SOT) que va aparèixer repentinament a Espanya l’any 1981 va afectar a més de 20.000 persones i va provocar més de 400 morts. Estudis epidemiològics i d’anàlisi química d’olis relacionats amb la SOT van relacionar la malaltia amb el consum d’oli de colza desnaturalitzat amb anilina, refinat il•legalment, barrejat amb altres olis i venut com a comestible. Tot i que 25 anys més tard es continua sense identificar els veritables agents causants de la intoxicació, es coneix que les anilides dels àcids grassos són bons biomarcadors de l’oli adulterat i que els derivats acilats del 3-(fenilamino)propan-1,2-diol (PAP) ho són de l’oli tòxic. Per aquest motiu, aquests darrers composts han estat senyalats com els principals sospitosos d’haver causat la intoxicació i així es justifica l’interès que ha desvetllat el seu estudi en el últims anys.
Els estudis realitzats en la present tesi han estat centrats en realitzar noves aportacions relacionades amb la SOT, les quals es poden resumir en tres punts. Per una banda s’ha dut a terme l’obtenció d’un model d’oli tòxic el qual reproduís de la forma més fidel els olis causants de la intoxicació. Aquests olis s’han obtingut amb concentracions d’anilides i de derivats del PAP de l’ordre dels associats amb la SOT. Per tal d’obtenir els nivells desitjats d’anilides i de derivats del PAP, s’ha desenvolupat un procés model de desodorització mitjançant el qual es controlaria l’efecte de les diverses variables que influeixen en la formació d’aquests derivats anilínics. Una altra aportació que s’ha realitzat és la síntesi d’estàndards de compostos de la família dels derivats del PAP els quals han estat identificats en els olis models realitzats en el nostre laboratori. Finalment s’ha dut a terme un estudi exhaustiu de la formació dels derivats anilínics en olis models, així com la seva interrelació i reactivitat en les condicions de desodorització i d’emmagatzematge, amb la finalitat de trobar una explicació a les diferències observades entre els olis tractats a Catalunya i els de Sevilla pel que fa a la seva composició química.
[EN] Toxic Oil Syndrome (TOS) was a food-born intoxication that occurred in Spain in 1981. It caused over 400 deaths and affected more than 20,000 people. TOS was attributed to the ingestion of rapeseed oil that had been adulterated with aniline, illegally refined and delivered for human consumption. Two chemical species derived from aniline have been identified in oil batches: fatty acid anilides, qualified as biomarkers of the adulterated oil, and fatty acid esters of 3-(N-phenylamino)propane-1,2-diol (PAP), considered toxic oil biomarkers. These compounds were generated by chemical processes during oil refining, specifically in the deodorization step, which involves treatment of the oil at high temperatures under vacuum to remove volatile contaminants.
Taking precedent into account, the initial objective of the present thesis was to reproduce on a laboratory scale the deodorization process that would have taken place at the refinery involved with TOS. Specifically, the production of refined, aniline-denatured rapeseed oils with a composition of aniline derivatives similar to that found in the toxic oil batches was attempted. Such model oils would then be used for conducting further studies in animals. On the other hand, we have synthetised a family of PAP derivatives that have been identified in laboratory-processed oils. Finally, we focused on the formation, the interactions and the reactivity between OOPAP, OPAP, and OA. Of particular interest was the interaction observed between OOPAP and OA. This relationship was investigated in more depth to evaluate its potential relevance to the final composition of the toxic oil model as well as to the toxicity of TOS.
DescriptionTesis del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (UB).-- Fecha de defensa 12-04-2007.
Publisher version (URL)http://www.tdx.cat/TDX-0310108-135744
URIhttp://hdl.handle.net/10261/22938
ISBN978-84-691-2992-0
Appears in Collections:(IQAC) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Escabros_Jordi.pdf2,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.