English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/20446
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Achado dunhas lousas con arte megalítico en Fonte Tourón (Lalín, Pontevedra)

Other TitlesFinding of gravestones with megalithical art in fonte Touron (Lalín, Pontevedra)
AuthorsCabrejas, Elena ; Mañana-Borrazás, Patricia ; Seoane-Veiga, Yolanda
KeywordsGalicia
Lalín
Arte Megalítico
Arqueoloxía de Xestión
Calco
Documentación Xeométrica
Láser Escáner Terrestre
Megalithic Art
Professional archaeology
Tracing
Geometrical documentation
Terrestrial Laser Scanner
LaPa
Issue Date30-Dec-2009
PublisherConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitationCuadernos de Estudios Gallegos LVI(122): 9-31 (2009)
Abstract[GL] No contexto dos traballos arqueolóxicos previos á execución dunha obra (unha liña eléctrica de media tensión), localizáronse unhas lousas con gravados na zona de Fonte Tourón, en Lalín. Trátase dunhas lousas que presentan uns gravados de estilo propio do megalitismo e que agora forman parte dos lindes das fincas nas que se atopan. As características destes gravados, sumado á propia forma das pedras, a un contexto onde se localizan outras mámoas e sobre todo, á información dos veciños que vinculan estas pedras cunha mámoa desfeita fai uns anos, apuntan a que formaron parte dun monumento megalítico, e que moi probablemente se trata dos esteos dunha cámara.
[EN] In an archaeological context before a works execution took place (an electric half tension line), some engraved gravestones were found around the area of Fonte Touron, Council of Lalín. These gravestones have engravings representative of megalithism and nowadays they became boundary markers of the yards in which they are. The features of the engravings, besides the very shape of the stones and the context where other mounds are located, and above everything, the information provided by local neighbors that relate the stones of this mound to one set apart some years ago, points that they were part of a megalithic monument, and it is highly probable that they were the orthostats of a chamber.
Description23 páxinas, 11 figuras.
Publisher version (URL)http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/54
URIhttp://hdl.handle.net/10261/20446
ISSN0210-847X
E-ISSN1988-8333
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos
(INCIPIT) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54.pdf1,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.