English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/173455
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

Memoria interpretativa. Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza

AutorTejerizo García, Carlos ; Fernández Pereiro, Mario
Palabras claveProspección
Suevos
Gallaecia
Castros
Fecha de publicación2018
ResumenNesta memoria interpretativa preséntanse os resultados e análises correspondentes aos traballos arqueolóxicos desenvolvidos baixo o permiso para a "Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza" e como establece o artigo 11.2 do Decreto 199/1997, de 10 de xullo. O obxectivo principal do proxecto é o estudo da rede do poboamento nos séculos IV é VIII d.C. nun territorio do Sueste da Galiza a través das ocupacións fortificadas de altura. Os traballos consistiron nunha prospección intensiva dunha selección destes sitios previamente coñecidos e rexistrados no inventario de xacementos máis sobre os cales hai unha información moi escasa e fragmentaria. A metodoloxía de traballo implicou unha aproximación multidisciplinar que incluíu un análise das fontes escritas, prospeccións en superficie, metodoloxías de análise do paisaxe e revisión de toda a cultura material asociada aos sitios obxecto de estudo. Deste xeito, púidose non só facer unha actualización da información e das planimetrías destes sitios, máis tamén unha reformulación das súas cronoloxías. Finalmente, fácense algunhas consideracións interpretativas sobre a rede do poboamento no período postimperial e, tamén, unha valoración patrimonial do estado de conservación dos sitios xunto con recomendacións de actuacións futuras, tanto en termos de xestión como de investigación.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/173455
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Informes y documentos de trabajo
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
MEMORIA TÉCNICA. Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza.pdfMemoria técnica11,07 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.