English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/170700
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Anàlisis de les proliferacions d'Ostreopsis cf. ovata associades a impactes sobre la salut humana a través d'una doble aproximació ecològica i epidemiològica

AuthorsVila, Magda ; Abós-Herràndiz, Rafael; Isern-Fontanet, Jordi ; Viure Feliu, Laia ; Alechaga, Élida; Hernández-Llamas, Soraya; Campos, Pilar; Moyano, Encarnación; Alvarez, J.; Berdalet, Elisa
Issue Date5-Oct-2016
CitationXXXII Trobades Científiques de la Mediterrània : Planeta Oceà: 20 (2016)
AbstractLes proliferacions de la dinoflagel·lada bentònica Ostreopsis cf. ovata en algunes platges del Mediterrani s'han relacionat amb símptomes respiratoris aguts esporàdics i malestar general en las persones exposades als aerosols marins. No obstant, la relació directa entre les proliferacions recurrents d'Ostreopsis i els problemes en la salut no s'han establert clarament. Per tal d'establir aquesta connexió es va realitzar un estudi ecològic i epidemiològic conjunt en una platja afectada per aquests episodis. Durant la proliferació, que es va estendre des de finals de juny fins a finals d'octubre de 2013, el 81% de la cohort humana estudiada va presentar almenys un símptoma relacionat amb els potencialment produïts per l'Ostreopsis. Paradoxalment, la majoria dels efectes van tenir lloc durant un breu període de temps, a principis d'agost, coincidint amb la transició de la fase de creixement exponencial de la proliferació a la fase estacionària. A partir d'agost i fins a mitjans d'octubre, en la fase estacionària caracteritzada per elevades concentracions d'O. cf. ovata, els símptomes van ser negligibles. Durant el període de temps amb més afectació en la salut no es van observar patrons clars del component de vent de mar cap a terra. Durant els anys 2014-2016 es repeteix l'estudi amb l'objectiu d'incrementar la cohort humana a analitzar. Al mateix temps es pretén contextualitzar l'episodi del 2013 en un marc plurianual. La nostra hipòtesis principal és que els compostos irritants presents en l'aerosol es produeixen durant una fase fisiològica particular de las cèl·lules d'Ostreopsis en un moment concret de la proliferació, el final de la fase exponencial i principi de la fase estacionària. Durant la proliferació de 2016 es plantegen experiments per estudiar la ecofisiologia de l'Ostreopsis en les diferents fases de creixement
DescriptionXXXII Trobades Científiques de la Mediterrània, Planeta Oceà - Planet Ocean, celebradas del 5 al 7 de octubre de 2016 en Maó, Menorca.-- Homenatge als Drs. Marta Estrada, Jordi Font i Jordi Salat, pioners de l'oceanografia mediterrània moderna. A tribute to Drs. Marta Estrada, Jordi Font and Jordi Salat, pioneers of modern Mediterranean oceanography.-- 1 page
Publisher version (URL)http://planeta-ocea.icm.csic.es/?page_id=237&lang=es
URIhttp://hdl.handle.net/10261/170700
Appears in Collections:(ICM) Comunicaciones congresos
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.