English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/164713
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Pagar el deute propi i el del General: el cas de Castelló d'Empúries (1344-1372)

AutorMartí Arau, Albert
Palabras claveClavaries
Castelló d'Empúries
Segle XIV
Deute del General
Fecha de publicación2018
EditorCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitaciónRenda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez : 321-366 (2018)
ResumenL'objectiu del present article consisteix a descriure l'estat financer de la clavaria de Castelló d'Empúries entre 1344 i 1372, il·lustrat en part, per la figura de Francesc de Paitaví. El contingut del treball està dividit en dues parts. La primera té com a principal propòsit girar la vista enrere i explicar sintéticament les emissions de violaris i censals morts per part de la universitat castellonina des de 1344, any de la primera renda venuda que s'ha pogut documentar, fins el 1367, moment en que es deixaren de sentir els efectes a nivell fiscal i financer causats per la guerra contra el regne de Castella. La segona part del treball aborda l'anàlisi dels anys 1368-1372 per tal d'entendre millor les decissions preses en la gestió de Francesc Paitaví.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/164713
ISBN978-84-00-103224
978-84-00-10323-1 (e-ISBN)
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.