English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/162191
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

El comerç de safrà a Catalunya durant l’edat mitjana

AutorVerdés-Pijuan, Pere
Palabras claveSafrà
Cultiu
Comerç
Catalunya
Edat Mitjana
Fiscalitat
Diputació del General
Fecha de publicación2017
EditorObrador Edèndum
CitaciónEl Safrà. Secrets d’una espècia valuosa : 18-25 (2017)
ResumenInicialment, el safrà apareix com un producte de l’Orient mediterrani i tot sembla indicar que no fou fins al segle X que el cultiu va introduir-se a al-Àndalus; d’aquí l’etimologia àrab del nom. En el cas català, l’expansió va produir-se sobretot a partir del segle XIII, coincidint amb l’increment del consum de l’espècia a Europa, i ben aviat el rendiment elevat i la demanda creixent van fer que assolís un lloc molt destacat dins del panorama agrícola català. Els mercaders locals van trobar en el safrà un producte ideal per equilibrar la relació entre importacions i exportacions, i pels comerciants estrangers l’espècia va resultar molt útil a l’hora de reinvertir els beneficis que obtenien amb la venda dels productes manufacturats que portaven al Principat. Com es pot suposar, la conseqüència lògica d’aquesta expansió agrícola i comercial fou l’establiment, des del començament del segle XIII, d’impostos i exaccions sobre el safrà en tots els àmbits.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/162191
ISBN978-84-947566-0-3
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.