English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/160040
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE logo core CORE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Centres d'investigació i recerca arqueològica a Catalunya: reflexions des de l'Agència Estatal CSIC

AuthorsTerradas-Batlle, Xavier ; Clemente-Conte, Ignacio ; Gibaja, Juan Francisco ; Ibáñez-Estévez, Juan José ; Mozota Holgueras, Millán ; Nieto-Espinet, Ariadna ; Valenzuela-Lamas, Silvia
KeywordsRecerca arqueológica
Catalunya
CSIC
Institució Milà i Fontanals de Barcelona
Assumpció Vila
Martín Almagro
Lluís Pericot
Joan Maluquer
Mª Eugenia Aubet
Issue Date2017
PublisherUniversidad de Lleida
CitationRevista d'arqueologia de Ponent (27) : 273-294 (2017)
AbstractLa recerca arqueològica realitzada a Catalunya des del CSIC té una llarga història tot i que s’ha dut a terme amb una certa discontinuïtat. Els orígens es remunten a l’any 1958, quan es va constituir l’Instituto de Arqueología del Mediterráneo sota la direcció dels Drs. Martín Almagro i Lluís Pericot, tasca prosseguida pel Dr. Joan Maluquer i que finalitzà als anys vuitanta quan la seva darrera titular, la Dra. Mª Eugenia Aubet, va optar per una càtedra universitària. Després d’uns anys sense personal vinculat ni activitat científica en aquest àmbit, es va reprendre la recerca arqueològica de la mà de la Dra. Assumpció Vila a la Institució Milà i Fontanals de Barcelona, centre adscrit a l’àrea científica d’Humanitats i Ciències Socials del CSIC. Així, en aquest institut es va crear l’Àrea d’Arqueologia, que l’any 1994 es va reconvertir en Laboratori d’Arqueologia. Degut a les canviants regulacions administratives i científiques l’any 2004 es va constituir el Departament d’Arqueologia i Antropologia, en el marc del qual s’han anat succeint diversos grups de recerca fins que, recentment (2014), han quedat instituïts els dos grups de recerca arqueològica vigents: Complexitat i Dinàmiques Socio-Ecològiques (CASES) i Arqueologia de les Dinàmiques Socials (ADS). Els components d’aquest darrer grup som els autors d’aquesta contribució.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/160040
DOI10.21001/rap.2017.27.12
ISSN1131-883-X
E-ISSN2385-4723
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
terradas-2017-Centres_dinvestigacio_i_recerca_arqueolo.pdf575,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.