English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/15036
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Etnoarqueoloxía e microhistoria dunha paisaxe cultural: A parroquia de San Pedro de Cereixa (Pobra de Brollón, Lugo)

AuthorsAyán Vila, Xurxo
KeywordsArqueología del Paisaje
Landscape Archaeology
Etnoarqueología
Ethnoarchaeology
Microhistoria
Microhistory
Antropología cultural
Cultural Anthropology
Historia de las mentalidades
History of the mentalities
Religiosidad popular
Traditional religiosity
LaPa
Issue Date2005
PublisherCSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
CitationCuadernos de Estudios Gallegos, LII (118): 117-172. Santiago de Compostela.
Abstract[GA] Este artigo recolle a análise arqueohistórica do proceso de conformación dunha paisaxe cultural a escala local, como é a parroquia de S. Pedro de Cereixa (Pobra de Brollón, Lugo). Partindo da Arqueoloxía da Paisaxe reconstruímo-las diferentes estratexias de construcción do espacio social empregadas polas sucesivas formacións socioculturais que ocuparon a zona dende a Prehistoria Recente deica a actualidade. Na segunda parte achegámonos ó patrón de racionalidade manexado pola comunidade campesiña que construíu e dotou de sentido á paisaxe rural tradicional. Para acadar este obxectivo, desenvolvemos unha aproximación interdisciplinar coa angueira de maximizar tanto as aportacións de diferentes tendencias historiográficas (Historia Rural, Antropoloxía Histórica, Microhistoria) como a potencialidade da utilización conxunta de diversas ferramentas metodolóxicas, nomeadamente o baldeirado de fontes documentais secundarias, a enquisa etnográfica, a análise iconográfica e a Historia Oral.
[ES] Este artículo recoge el análisis arqueohistórico del proceso de conformación de un paisaje cultural a escala local, como es la parroquia de S. Pedro de Cereixa (Pobra de Brollón, Lugo). Partiendo de la Arqueología del Paisaje reconstruimos las distintas estrategias de construcción del espacio social empleads por las sucesivas formaciones socioculturales que ocuparon la zona desde la Prehistoria Reciente hasta la actualidad. En la segunda parte nos acercamos al modelo de racionalidad manejado por la comunidad campesina que construyó y dotó de sentido el paisaje rural tradicional. Para conseguir este objetivo, desarrollamos una aproximación interdisciplinar con la tarea de maximizar tanto las aportaciones de diferentes tendencias historiográficas (Historia Rural, Antropología Histórica, Microhistoria) como la potencialidad de la utilización conjunta de diversas herramientas metodológicas, el vaciado de fuentes documentales secundarias, la encuesta etográfica, el análisis iconográfico y la Historia Oral.
[EN] From the point of view of Landscape Archeology we try to show the genealogy and development of a cultural landscape in a galician little village. Our research defines several spatial pattens built by the different societies which inhabited the area of San Pedro de Cereixa from the Recent Prehistory to nowadays. In the second part of out research we get inside the mental universe of the traditional peasant community who endowed this landscape with sense. This cosmovision is not a static model but a cultural product of a historical process that embraces a mixture of continuities an ruptures, popular believes and the imposition of a official religion and a civilization of customs by the Church.
DescriptionDenominación oficial: A Pobra do Brollón (Lugo)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/15036
ISSN0210-847X
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_CEG_Ayán_Etnoarqueoloxía San Pedro Cereixa.PDF10,76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.