English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/126878
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Benthic communities' response to different trawling impact levels: generalization towards developing a Mediterranean model

Other TitlesResposta de les comunitats bentòniques a diferents nivells d’impacte de pesca d’arrossegament: generalització per al desenvolupament d’un model mediterrani
AuthorsMuntadas, Alba
AdvisorDemestre, Montserrat ; de Juan, Silvia
Issue Date4-Dec-2015
PublisherUniversidad de Barcelona
Abstract[EN] 1. FISHERIES’ MANAGEMENT FRAMEWORK: ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES (EAF) Fishing is one of the most widespread human pressures on marine ecosystems and it could be considered as one of the most harmful chronical human activities in the oceans (Jackson et al. 2001). Although fishing impact on ecosystems is not a recent concern (de Groot 1984, Osio 2012), during the last three decades it has arisen a renewed interest for a more ecological approach to this issue, focused on functional responses of the complex marine ecosystems (Thrush & Dayton 2002, Garcia & Cochrane 2005). Emerging from this interest, the term Ecosystem-based Fisheries Management (EBFM) was first described in 1998 by the US National Research council as “an approach that takes major ecosystem components and services –both structural and functional – into account when managing fisheries”. However, the term did not find consensus in the 2001 FAO Reykjavik Conference, where participants considered that its interpretation could imply that environmental conditions prevailed over socio-economic and cultural ones (Garcia et al. 2003). Therefore, the term Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) was adopted by the FAO Technical Consultation in 2002. Despite being essentially the same, this wording involved also socio-economic factors, linking society, economy and ecosystems, which fitted better countries’ interests (Garcia et al. 2003). [...]
[CAT] 1. EL MARC DE GESTIÓ DE LES PESQUERIES: ENFOC ECOSISTÈMIC DE LES PESQUERIES La pesca és una de les pressions humanes més esteses en el medi marí, i pot ser considerada com una de les activitats més perjudicials per als ecosistemes oceànics (Jackson et al. 2001) Tot i que la preocupació per l’impacte de la pesca en els ecosistemes marins ve de lluny (de Groot 1984), en les últimes dècades s’ha donat un creixement renovat de l’interès per abordar aquest problema des d’un punt de vista ecològic (Garcia & Cochrane 2005). D’aquesta manera el 1998 va aparèixer el terme “Gestió de les pesqueries basada en els ecosistemes (Ecosystem-based Fisheries Management-EBFM) descrit pel Consell d’Investigació Nacional dels Estat Units, amb la idea de tenir en compte els components ecosistèmics en la gestió de les pesqueries. Però aquest terme no va trobar consens en la Conferència de la FAO a Reykjavik el 2001, ja que es va considerar que posava l’estat ecosistèmic per damunt dels interessos socio-econòmics. Finalment, el terme Enfoc Ecosistèmic de les Pesqueries (“Ecosystem Approach to Fisheries- EAF”) va ser adoptat per la FAO el 2002. Tot i ser bàsicament el mateix, el nou terme inclou també factors socio-econòmics a més dels ecosistèmics, de manera que satisfeia els interessos dels estats participants (Garcia et al. 2003). [...]
DescriptionMemoria de tesis doctoral presentada por Alba Muntadas Olivé para obtener el título de Doctora por la Universitat de Barcelona (UB), realizada bajo la dirección de la Dra. Montserrat Demestre Alted del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) y de la Dra. Silvia de Juan Mohan del Centro de Conservación Marina - Pontifícia Universidad Católica de Chile.-- 480 pages, appendix
URIhttp://hdl.handle.net/10261/126878
Appears in Collections:(ICM) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muntadas_Thesis_2015.pdf10,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.