Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/12630
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

A propòsit del "Privilegi General" per recaptar imposicions atorgat per Pere El Cerimoniós (1363)

AuthorsVerdés-Pijuan, Pere CSIC ORCID
KeywordsPrivilegio general
Sistema Fiscal Municipal
Pedro El Ceremonioso (1363)
Principado de Cataluña
Corona de Aragón
Las Cortes de Montsió de 1363
Impuesto indirecto
Impuesto directo
Deuda pública
Jurisdicción
Issue Date1996
PublisherCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitationMiscel·lània de Textos Medievals, 1996, 8:231-248
Abstract[CT] El present estudi constitueix una primera aproximació al tema del començ del safrà al Principal en aquell període a partir duna font poc coneguda: les ordinacions de la Diputació del General. Aquesta normativa fou creada per Iluitar contra el frau que sovint afectava aquella espècia i, amb aquest objectiu, els diputats controlaren la totalitat del circuït safraner arreu del país; des del cultiu, passant per l’elaboració i acabant en la comercialització del safrà. Tot plegat, en el marc d'una ambiciosa iniciativa destinada a garantir la qualitat del producte català i, especialment, els ingressos fiscals que la seva exportació proporcionava a la Generalitat.
[EN] The aim of this article is to contribute to the study of the saffron trade in Catalonia in the so-called period, starting from a rather unknown source: the regulation proceeded from the Diputació del General, whose aim was to fight against the fraud that very often was committed and, thus, the delegates oversaw the whole saffron circuit all over the country; the tillage, work out and trade in the frame of an ambitious plan established in order to guarantee me quality of the catalan product and specially in order to control the fiscal incomes that the saffron trade supplied to the Generalitat.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/12630
ISSN0213-2257
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat
PrivilegiRecImposicions_1363.pdf19,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

321
checked on May 26, 2022

Download(s)

174
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.