Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/12433
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Una espècia autòctona: el comerç del safrà a Catalunya durant el segle XV

AuthorsVerdés-Pijuan, Pere CSIC ORCID
KeywordsAzafrán
Comercio
Gastronomía
Fiscalidad
Cataluña
Siglos XIII-XV
Saffron
Trade
Gastronomy
Taxes
Catalonia
13th century
14th century
15th century
Issue Date2001
PublisherCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitationAnuario de Estudios Medievales 31(2) : 757-785 (2001)
Abstract[CT] El present estudi constitueix una primera aproximació al tema del començ del safrà al Principat en aquell període a partir d’una font poc coneguda: les ordinacions de la Diputació del General. Aquesta normativa fou creada per Iluitar contra el frau que sovint afectava aquella espècia i, amb aquest objectiu, els diputats controlaren la totalitat del circuït safraner arreu del país; des del cultiu, passant per l’elaboració i acabant en la comercialització del safrà. Tot plegat, en el marc d'una ambiciosa iniciativa destinada a garantir la qualitat del producte català i, especialment, els ingressos fiscals que la seva exportació proporcionava a la Generalitat.
[EN] The aim of this article is to contribute to the study of the saffron trade in Catalonia in the so-called period, starting from a rather unknown source: the regulation proceeded from the Diputació del General, whose aim was to fight against the fraud that very often was committed and, thus, the delegates oversaw the whole saffron circuit all over the country; the tillage, work out and trade in the frame of an ambitious plan established in order to guarantee me quality of the catalan product and specially in order to control the fiscal incomes that the saffron trade supplied to the Generalitat.
Description29 págs, 1 fig, 2 tabs.
URI10261/12433
ISSN0066-5061
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Comercio.pdf12,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

294
checked on May 26, 2022

Download(s)

206
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.